Home

Van kinderen kun je geweldig genieten. Hun vrolijkheid en enthousiasme werken aanstekelijk. Maar soms geven ze ook reden tot zorg. Bijvoorbeeld als kinderen niet willen slapen, veel huilen, slecht eten, brutaal zijn of niet willen luisteren. Het beïnvloedt de sfeer in huis en het contact met een kind loopt dan vaker gespannen en onprettig.

Kijk op opvoeden is specialist in het leren kijken naar kinderen. Ouders, professionals en geïnteresseerden kunnen op inspirerende en respectvolle wijze inzicht opdoen wat hun kinderen eigenlijk bedoelen en wat ze nodig hebben. Als leidraad worden hiervoor sprekende videobeelden gebruikt.

Omdat het ontdekken en leren herkennen van wat kinderen bedoelen en willen inspirerend en leerzaam is, kun je ook bij kijk op opvoeden terecht als je niet direct tegen iets aanloopt, maar graag eens kritisch naar jezelf als opvoeder zou willen kijken .

 

(Ook professionals die graag willen weten hoe je de kwaliteit van afstemmen op kinderen kan verbeteren, kunnen zich laten bijscholen. Hiervoor bied ik bijvoorbeeld een workshop, gastles of deskundigheidbevordering aan).